Mitä NePsy eli neuropsykiatrinen valmentaminen sitten on ja kenelle se on tarkoitettu?

ADHD, asperger, tourette ja autismin kirjo

Nepsy-valmentajan ammattitaidolla arki sujuvaksi!

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta  yksilöllisesti henkilöille, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa ja/tai arjen hallinnassa.

Valmennusta toteutamme:

  • ohjauksellisesti
  • käytännönläheisen valmennuksen avulla

asiakkaan omassa toimintaympäristössä kuten

  • kotona, koulussa tai työpaikalla.

Työskentelymuotoja voivat olla keskustelu, mallittaminen, toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen.

Neuropsykiatriseen valmennukseen voi hakea maksusitoumusta esimerkiksi sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta tai TE-toimistosta. 

Maarika

Maarika

Maarika on ryhmässämme se, jolta voi kysyä neuvoa - jos hän ei tiedä jotain asiaa, hän kyllä sen selvittää.  Maarikalle ominaista on käsillä tekeminen. Hän kuuntelee, keskustelee ja ymmärtää. Käyttää paljon erilaisia tehtäviä apunaan valmentamisessa. Luonto on tärkeää ja vesi ja tuli elementteinä erittäin tärkeitä. 

Maarikan valmennuksissa herätellään aisteja. Kuunnellaan hiljaisuutta tai meteliä, haistellaan ja maistellaan, nähdään asioita eri perspektiiveistä ja kokeillaan erilaisia pintoja ja paljon muuta. 

Maarika on kouluttautunut sosiaali- ja terveysalalla seuraavasti:

- sosionomi AMK

- ADHD/neuropsykiatrinen valmentaja

- NLP Master Practitioner 

- NLP Practitioner 

- koulunkäynninohjaaja 

- lisäksi osia sosionomi YAMK opinnoista sekä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteistä.

Maarikan tavoittaa numerosta 040 838 9791

Jarmo

Jarmo

Jarmo eli tuttavallisemmin Kurre on toimintamme peruskallio. Hän saa oman toimintansa näyttämään siltä ettei tekisi edes mitään. Halu auttaa muita ja nähdä toisen selviytyvän ilman itseä kuvaa Jarmon toimintamallia hyvin.

Hänen valmennuksissaan mennään luontoon, pilkotaan puita, ajetaan milloin milläkin vehkeellä - autosta mönkijän kautta vesijettiin ja veneeseen tai jopa kaivuriin. Hetken päästä valmennettava huomaa että hänen asioitaan on käsitelty eikä "oikein ole tehty mitään" . Haasteet on kuitenkin yllättäen muuttuneet vahvuuksiksi? Mitä tapahtui? Siihen ei oikein kukaan ole osannut vielä vastata. 

Koulutukset sosiaali- ja terveysalalla ovat:

- lasten ja nuorten erityisohjaaja

- ADHD/neuropsykiatrinen valmentaja

- NLP Master Practitioner

- NLP Practitioner

- koulunkäynnin ohjaajan osa tutkintoa

Jarmon tavoittaa numerosta 0400 843268

AMMATTILAISILLE - asenne ratkaisee AINA

Tämä on menetelmä joka toimii ja josta tulee apua perheen arkeen! Oikea-aikaisesti kohdennettuna valmennuksella säästetään pitkiä senttejä kaupungin/kunnan rahoissa. Sijaishuoltokustannukset tippuvat, koska perheille tarjotaan se apu jota he oikeasti kaipaavat. Moni saa avun pelkästään puhelimessa keskustelemalla mutta....

- Aina puhelimessa annettu tuki ei aina riitä -

Meiltä voi ostaa ostopalveluna paljon erilaisia elämyksellisiä valmennuskokonaisuuksia. Mielikuvitus on rajana.

Asenne ratkaisee - valmennuspaketti 

sisältää 15 valmennuskertaa, sisältäen tavoitteiden luomisen, suunnitellun työskentelyn ja tarvittaessa lausunnon kirjoittamisen.  

Pääsääntöisesti kerran viikossa tapahtuva tapaaminen, jonka alussa luodaan asiakkaan näköiset tavoitteet ja suunnataan niitä kohti. 

Ovi Ovia avaamaan!
Yhteensä:
    Kassalle