VALMENTAVALLA TYÖOTTEELLA VUODESTA 2010

Valmentavaa työotetta on Kurrekodissa käytetty vuodesta 2010. Valmentavalla työotteella tarkoitetaan ohjauksellista, jäsentävää sekä tavoitteita tukevaa työskentelytapaa. Neuropsykiatrisina valmentajina ja mielikuvaohjauksen ammattilaisina teemme työtämme ja ohjaustamme aina valmentavalla työotteella. Keskitymme aina asiakkaan oman toiminnanohjauksen tukemiseen. 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan niitä taitoja, joiden avulla saadaan asiat/työt tai ongelmat tehtyä tai ratkottua. 

Lähtökohtana valmentavassa työotteessa on aina asiakas itse. Hänen kanssaan luodaan tavoitteet,  joita sitten yhdessä tavoitellaan. Harjoitellaan suunnittelu- ja ajan hallinnan taitoja. Tässä harjoittelussa apuna käytetään esimerkiksi kuvia, erilaisia tarinoita ja saatetaan joskus näytelläkin. Heittäytyminen ja valmentajan itsensä likoon laittaminen kuvaa valmentavan työotteen ydintä. 

Valmennus voidaan toteuttaa lähes missä vaan; asiakkaan toimintaympäristössä, puhelimen välityksellä tai etäyhteyden avulla. 

Katso lisää sosiaalialan ammattilaispalvelut-lehdeltä. 

Henkilökohtainen tukihenkilötoiminta, neuropsykiatrinen valmennus tai mielikuvaohjaus:

         68 € / h

          

Ota reilusti yhteyttä niin sovitaan sinulle sopiva kokonaisuus.

0400 843 268 / Jarmo Karjalainen

040 8389791 /Maarika Karjalainen

etunimi.sukunimi@kurrekoti.fi

Aistit käyttöön

Me ihmiset olemme erilaisia... onneksi ;)

Toiselle meistä toimii rauhoittava ympäristö, toiselle taas ei - YKSI ON VARMAA!

JOKAISELLE LÖYTYY JOTAIN JA ME OLEMME VALMIITA ETSIMÄÄN :)

Yhteensä:
    Kassalle